Dags för en ny empirisk undersökning.

Vad smakar bäst – Tim Tam doppade i mjölk, Tim Tam doppade i kaffe eller Tim Tam rätt och slätt som den är?

En av mina kunder kommer från Australien och det var han som indirekt tipsade mig om denna australiska godbit. Han lärde mig också vad Golden Gaytime är, en annan typ av godbit. Jag måste erkänna att jag inte direkt förknippade namnet med en pinnglass…

Agenda 2030 (FN:s 17 globala mål) har också fungerat som lektionsunderlag denna vecka. Hur kan vi ställa om till ett hållbart samhälle, på vilket sätt ska fattigdomen bekämpas och vad krävs för att fred ska kunna uppnås runt om i världen?

Att diskutera detta med kunder som själva tvingats fly från krig och oroshärdar ger diskussionen en extra dimension. Så många livsöden och skeenden jag får ta del av. Jag är djupt tacksam.

Vissa saker tar tid att lösa (som Agenda 2030) medan andra saker kan redas ut direkt, som till exempel skillnaden mellan käka och kika. Bara en bokstav skiljer orden åt, men semantiskt är de flera mil ifrån varandra.

Hur gick det då i undersökningen? Tufft val, men Tim Tam smakade bäst doppade i mjölk.