Med risk för att låta riktigt gammal, typ 500 år, dammar jag dagen till ära av två fina och effektfulla konjunktiv. Jag kan inte tänka mig en bättre verbform finns på självaste nationaldagen:

Sverige VORE ett litet och mindre betydelsefullt land om det inte VORE för de människor som redan bor här och för de som vill eller behöver flytta hit.

Så grattis alla gammelsvenskar och nysvenskar på Sveriges nationaldag!

Jag önskar att alla FINGE en fin dag!