Stöttning på olika sätt är viktigt vid inlärning av ett nytt språk.

Efter mitt senaste inlägg fick jag en fråga från en före detta kollega. Frågan gällde om jag hade några generella tips på hur man kan hjälpa sina arbetskamrater på traven med att utveckla sina färdigheter i det svenska språket. 

En högst relevant och aktuell fråga, eftersom många av oss har eller har haft en eller flera  kollegor med annat modersmål än svenska.

Jag tror att många kan relatera till frågan och här är mitt svar:

För en medarbetare som inte helt behärskar det svenska språket är det egentligen oftast svårast i sociala sammanhang (lunchraster, fikapauser etc). Då har vi andra en tendens att prata i mun på varandra, att avsluta varandras meningar, att inte tala till punkt, använda fler slanguttryck än vanligt osv. Så mitt tips är helt enkelt att ha lite mer ”möteskultur” även vid informella och spontana sammankomster. Och att bjuda in samtliga deltagare i samtalet (precis som på ett formellt möte).

För övrigt, ha alltid ögonkontakt, prata överdrivet långsamt, ha tålamod, vänta in och vänta ut. Gå inte över till engelska om personen inte förstår direkt. Förklara igen på ett annat sätt.

Svårigheten med att som engelskspråkig lära sig svenska i Sverige är att de flesta i Sverige talar bra engelska, men vill gärna passa på att träna sin egen engelska.

Förförståelse är också a och o, både för vuxna och barn. Inför ett möte bör alla ha fått en chans att förbereda sig genom att till exempel ha läst igenom diskussionsinnehållet (exempelvis en länk eller ett dokument) före mötet. Om möjligt, låt kollegan spela in mötet så att hen kan lyssna på det igen. Finns det viktiga nyckelord och nyckelfraser att ta fasta på eller är det budskapet och sammanhanget som är det viktigaste under mötet? 

Och så klart positiv feedback i massor. Att lära sig ett nytt språk handlar mycket om mod, att våga uttrycka sig på ett främmande språk kräver en hel.