Jag har skrivit som en tok,

det blev till en bok.

 

Här finns olika scheman,

på allehanda teman, 

bland annat hur satser töjs

och hur verben böjs. 

 

Substantivets bestämda form

är en tydlig norm,

för begrepp som är kända, 

eller välanvända.

 

Adverbet förklarar på vilket sätt,

något har skett.

Adjektivet beskriver hur någon är, 

kanske glad, lycklig och kär.

 

Verb kan vara transitiva, 

pronomen possessiva.

Hur det känns,

kallas deponens,

för så kallas verb som slutar på s,

Yes!

 

Att gå på maskerad maskerad låter fett,

när betoningen blir rätt.

I vissa dialekter hörs inte r,

beror det på en spärr?

Vokaler är antingen mjuka eller hårda, 

dem ska vi vårda.

När Gunnar ska på möte,

kallar han på Göte, 

för G låter inte alltid som man tror, 

precis som att det inte finns sj-ljud i skor.

 

Vi behöver länge dividera,

om hur vi ordföljden kan variera.

Grammatiken klurigaste gräns, 

går någonstans vid kongruens.

Försumma aldrig en partikel,

ej heller bestämd artikel.

 

Jag har skrivit för att själv bli klok,

det blev till en bok.