Vad innebär egentligen begreppet kulturkrock? Hur kan det ens finnas ett ord som heter så? Kulturer kan väl aldrig krocka? Kulturer är något som existerar jämsides med varandra och ibland korsar de varandras vägar via gemensamma beröringspunkter. Men de kan aldrig krocka. Tycker jag.

För vad är en kultur? Är det en grupp människor med samma bakgrund eller är det en grupp människor med samma värderingar? Eller både och? 

Räcker det att människor med samma kulturtillhörighet har liknande åsikter och förstår varandra, eller måste de ha växt upp under samma villkor? Vad gäller då exempelvis för den yngre respektive den äldre generationen?

Om vi inte påminner om varandra utseendemässigt, är vi då från olika kulturer? Eller tillhör vi olika kulturer när vi  inte pratar samma språk? Men om vi ändå pratar samma språk, det råkar bara inte vara samma modersmål. Då måste vi väl ändå tillhöra samma kultur.

På individnivå, vem har vi mest gemensamt med? De vi råkar ha växt upp tillsammans med, eller dem vi senare i livet söker oss till?

Människor från olika kulturer kan tycka olika, missförstånd kan ske och vi kan bli osams, men vi kan också mötas och nötas, åsikter kan ventileras och destilleras. Men framför allt kan vi människor öppna ögonen för något annat. Något mer.

 I mitt jobb möter jag många människor från olika kulturer. Jag möter också olika människor från samma kultur. Inte konstigt att jag trivs. 

 Inte konstigt alls.