Sms:et jag fick betyder oerhört mycket, både för mig och från den som skickade det. Innehållet hade kanske inte varit så märkvärdigt om det inte hade varit så att det kommer från en av mina kunder.

Vi har under de senaste lektionerna läst och diskuterat vad de olika partierna står för. Där hen kommer ifrån är demokratiska val med flera olika partier att välja mellan ingen självklarhet, något jag är uppväxt med att ta för givet. 

Det där sms:et, med så få men kraftfulla ord, värmde mitt hjärta av så många olika anledningar.