På väg mot nästa kund i Lund… 

Att undervisa andraspråksinlärare handlar om så mycket mer än det svenska språket. Att peppa eleven/deltagaren är minst lika viktigt. För de allra flesta människor är det extremt svårt att lära sig ett nytt språk, om du lär dig det som vuxen. Men det är fullt möjligt, om man kämpar på och inte ger upp!

Som lärare måste jag ständigt hitta nya infallsvinklar, förklaringsmodeller och strategier. Då trivs jag.

Idag ska mina två deltagare berätta om sin arbetsplats på svenska. De är nybörjare på svenska och har engelska som modersmål.

Jag ser fram emot lektionen, som alltid.