Med allt som händer i världen just nu försöker jag ändå hålla rutinerna, i största möjliga mån.

En av mina lektioner idag ägde rum via Skype istället. Det funkade det också, även om jag alltid föredrar IRL-lektioner.

Att kunna uttrycka oro och känslor på sitt andraspråk är viktig språkträning, inte minst just nu.

Världen känns helt upp-och-ner-vänd.