Om nattens väder …

vinden viner, tjuter, blåser och stormar

träden svajar, vajar, kränger och böjs

fönstren skallrar, dallrar, skakar och buktas

havet brusar, stormar, dånar och höjs

men snart …

vinden mojnar, bedarrar, minskar, avtar

träden rätas, återhämtas repas och andas

fönstren inspekteras, synas, tätas och putsas

havet stillnar, sänks krusar och lockar

 Fotocred: Pixabay  (fotot är taget i ett sammanhang)