Under dagens lektion bjöd jag på lite rekvisita.

Att konversera på ett helt nytt språk är ibland lättare om det sker under mer avslappnade former. Och inte att förglömma alla nya ord som dyker upp bara ordet ”fika” nämns.

Jag är så stolt över mina deltagare som idag visade att de tagit sig upp på A1-nivå (enligt den gemensamma europiska referensramen för språk).